Sant Vicenç de Paül, les Filles de la Caritat i la Casa d’Empara


La història de la Casa d’Empara és indestriable de la comunitat de les Filles de la Caritat i, per extensió, del carisma de Sant Vicenç de Paül.
         

Avui, 27 de setembre, dia de Sant Vicenç, em sembla convenient fer una breu nota històrica del pas de les Filles de la Caritat per la casa.

Tot comença el 14 de juliol del 1872, quan hi ha la primera reunió dels marmessors testamentaris de la Sr. Magdalena Miró Alegret de Llanusa (els senyors Juan Puig, Miguel Pi i Joaquim Soler i el reverend Sr. Salvador Tomàs) per fer el repartiment dels llegats del testament de la senyora Magdalena Miró.

En aquestes dates es posen amb contacte amb una Filla de la Caritat de Barcelona perquè els informi sobre el possible funcionament de la Casa.
Va ser durant aquests primers temps que es fan contactes amb diverses ordres religioses per saber quina és la millor per portar la gestió de la casa essent les més ben posicionades les Germanes Carmelites i les Filles de la Caritat.

El 5 de Maig del 1874 s’ escull les Filles de la Caritat per governar la gestió de la Casa. Comença una història compartida de més de 140 anys entre Fundació i Filles de la Caritat.

A l’abril de 1875 arriben tres Filles de la Caritat que es fan càrrec de la gestió de la Casa i el dia 11 s’inaugura la Casa d’Empara. Pel juny del mateix any, ingressen a la casa les primeres orfes, totes nenes i l’escola obre portes el 1 de juliol. Per aquest motiu, es demana a les Filles de la Caritat dues germanes més.

Podríem seguir amb la llarga història de la unió entre la Companyia i la Casa d’Empara: el trasllat de la comunitat a l’Hospital de Sant Antoni durant la Guerra Civil, el trasllat de la imatge de la Miraculosa el 1942, la inauguració del sagrari de l’arquitecte Jujol el 1948, l’entrada de la “junta jove” com a element renovador a les acaballes del segle XX, la creació de la zona conventual al tercer pis de la residència...

La casa ha arribat a comptar amb la col·laboració continuada de setze Filles de la Caritat.

El passat mes de febrer, la Companyia va tancar portes a la nostra Fundació amb la sortida de les quatre darrers “sors”.   
Sor Isabel, Sor Rafaela, Sor Pilar i
Sor Ana el dia del seu comiat (02/2019)

Hom pot pensar que aquesta col·laboració era de caire tècnic. També ho era... però no exclusivament: la empremta deixada per les Filles de la Caritat traspua el teixit de la Fundació.
En aquest sentit, la nostra missió diu que s’adreça “preferentment als més necessitats” i els nostres valors s’assumeixen fonamentant-los en l’humanisme cristià.

Serà tasca dels patrons i personal de la casa mantenir, sinó millorar, aquest ambient vicencià.
__________________________________________________


L'autor: Enric Figueras és president emèrit de la Fundació Casa d'Empara


Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

La proactivitat com a eina d'empresa

Doctor (de) residencia